OG Group AB

På OG group brinner vi för de möjligheter som Internet ger. Vi är ett bolag som producerar och driver egna webbplatser, samtidigt som vi också utvecklar webbsidor åt externa företag. Webbsidorna byggs med den senaste tekniken för att på bästa möjliga sätt uppnå våra mål och syften. Innan ett projekt startas är det av yttersta vikt att målet för webbsidan noggrant analyseras och målsättningar sätts upp så att sidan driver rätt trafik, samt att besökarna använder sidan på det sätt som vi eftersträvar. Det kan vara allt från att sälja så mycket produkter som möjligt till att informera och lära besökarna om ett specifikt ämne. För att lyckas med sin Webbsida så behövs kunskaper inom följande områden: Content/Innehåll,Webbdesign, Systemutveckling, SEO, Webbanalys och Marknadsstrategi.

Content / Innehåll

Grundläggande aspekt, framförallt för att behålla besökarna på sidan och få dem att återvända. Rätt innehåll presenterat på rätt sätt är nyckelfaktorn.